Uit de diepte

Vanaf het begin van de mondiale crisis die in 2020 losbarstte, en die door de auteur ‘een oorlog tegen de menselijkheid’ wordt genoemd, schreef Joost van de Goor een reeks korte teksten waarin hij reflecteerde op de gebeurtenissen in de wereld, op zijn eigen waarnemingen (die sterk afweken van de verhalen in de media), en op de gevoelens en gedachten die in hem opborrelden.

In de zomer van 2021 maakte hij hieruit een selectie, waarna hij de gekozen teksten in drie categorieën onderbracht: Vertelsels, Overdenkingen en Gebeden. In deze opeenvolging is een beweging te zien van het aardse naar het transcendente, van de wereld naar God.

De titel van deze bundel is afkomstig uit de openingszin van psalm 130 – ‘Uit de diepte roep ik tot U’. Van de Goor schrijft: ‘Tijdens het lezen van die psalm zag ik een mens die op een schemerige vlakte stond, omhoog keek en zijn armen naar de hemel strekte.’ Dit symbolische beeld vat dit boekje treffend samen.


Dit boek is hier te koop.