Overdenkingen

HyperNormalisation

“We have become lost in a fake world”

De onderstaande tekst is de inleiding van de documentaire HyperNormalisation (2016) van Adam Curtis. Dit is een vrije vertaling van de oorspronkelijke Engelse tekst.


De afgelopen decennia leefden we in vreemde tijden. We waren voortdurend getuige van vreemde voorvallen die de stabiliteit van onze wereld ondermijnden – zoals zelfmoordaanslagen en vloedgolven van vluchtelingen. Maar onze leiders leken niet in staat om hiermee om te gaan, en niemand had een visie voor een andere, betere toekomst.

Hoe waren we (aan het begin van dit millennium) in die vreemde situatie terechtgekomen? Sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw hadden politici verzuimd de echte complexiteiten van de wereld onder ogen te zien. In plaats daarvan hadden ze zich teruggetrokken en een simpelere versie van de wereld geconstrueerd, teneinde hun macht te kunnen behouden. En terwijl deze namaakwereld alsmaar groeide, gingen we er allemaal vrijwillig in mee omdat de eenvoud ervan geruststellend was. Zelfs diegenen die geloofden dat ze het systeem aanvielen – de radicalen, de kunstenaars, de muzikanten, en onze gehele tegencultuur – werden in werkelijkheid onderdeel van het bedrog, omdat ook zij zich hadden teruggetrokken in de waanwereld. Daarom had hun oppositie geen enkel effect en veranderde er nooit iets.

Maar doordat we ons in een droomwereld hadden teruggetrokken, konden donkere en destructieve krachten buiten ons waarnemingsveld etteren en tot wasdom komen. Deze krachten komen nu terug naar ons en prikken door de fragiele oppervlakte van onze met zorg geconstrueerde namaakwereld heen.

In de tachtiger jaren werden de banken alsmaar machtiger. Het idee dat het financiële systeem de hele samenleving kon besturen – effectiever en doelmatiger dan de politiek dat kon – was zich over de wereld aan het verspreiden. Maar in tegenstelling tot de oudere machtsstructuren, was dit nieuwe systeem grotendeels onzichtbaar.

De banken en de grote multinationals waren in hoog tempo onderlinge computerverbindingen aan het creëren, resulterend in een aantal gigantische informatienetwerken – netwerken die niet alleen voor de gewone mensen onzichtbaar waren, maar ook voor de meeste politici. En deze netwerken gaven de corporaties een enorme macht over de gehele maatschappij. Om deze nieuwe wereld van controle en macht een naam te geven, werd in die jaren de term Cyber Space bedacht. En in deze Cyber Space bestonden geen wetten, geen regels, en er waren geen politici aanwezig om de burgers te beschermen. Er bestond enkel rauwe, wrede, brute macht die ongelimiteerd werd uitgeoefend door de grote spelers in het wereldwijde bedrijfsleven.

Adam Curtis


Ga naar: inhoudsopgave miniaturen.