Gebeden

Gebed aan God en Maria

Goede God en Maria, dit gebed is voor U beiden. Ik bid voor een snelle genezing van de wereld. ‘Van deze kwaadaardige wereld,’ moet ik misschien zeggen, want het kwaad is de ziekte waar we aan lijden. En ik bid voor het behoud van al het goede dat we in het verleden hebben opgebouwd en dat nu dag in dag uit vernietigd wordt.

Lieve Maria, verleen steun aan alle moeders die elke dag moeten aanzien hoeveel leed hun kinderen wordt aangedaan – en geef de kinderen moed en vertrouwen, opdat ze hun geloof in de schoonheid van het leven niet zullen verliezen.

Lieve God, bevrijd alle mensen van hun doodsangst – en geef hen elke dag een leven vol liefde.

Beste God en Maria, verlos ons van het kwaad waar alle mensen van goede wil onder gebukt gaan – en geef de wereld haar goedheid terug.


Ga naar: inhoudsopgave miniaturen.