Reflecties

De Grote Omwenteling

Het was in de vroege herfst dat ik begon te zien dat er in de wereld (met name in de westerse samenlevingen) iets ongekends aan het gebeuren was. In de duizenden jaren van menselijke geschiedenis had zich nog nooit zoiets rampzaligs voltrokken. Ik zag wat er gebeurde. Met een mathematische precisie werd in alle landen een ijzingwekkend systeem van controle over de bevolkingen uitgerold, waarbij het opwekken van doodsangst het belangrijkste middel was om de massa gedwee te maken en vrije mensen in gehoorzame burgers te veranderen. Overal op aarde werden vele miljoenen mensen via de beeldschermen in hun huizen bang gemaakt met verhalen over een verschrikkelijk gevaarlijk dodelijk virus dat – als de overheden niet snel zeer strenge maatregelen zouden nemen – ontelbare slachtoffers zou gaan eisen. En de mensen werden inderdaad doodsbang, en ze smeekten hun leiders om hen te beschermen.

Zo begon de Grote Omwenteling. Ik schrijf die twee woorden met de hoofdletters “G” en “O” omdat we getuige zijn van de meest kolossale transformatie die ooit in een beschaving heeft plaatsgevonden. Wat we nu meemaken, is ingrijpender dan de communistische revoluties van de twintigste eeuw. En het meest angstaanjagende hieraan is dat bijna niemand het in de gaten heeft. Terwijl de mensen denken dat de maatregelen tijdelijk zijn, en dat ze bedoeld zijn om een groot gevaar af te wenden, is zich over de hele wereld een totalitair, technocratisch besturingssysteem aan het ontwikkelen. En deze Grote Omwenteling is al zo ver gevorderd dat zij, naar ik vrees, niet meer tegen te houden is. Een Nieuwe Orde komt ons met rasse schreden tegemoet.


Ga naar: inhoudsopgave miniaturen.