Scruton over schoonheid

In 2016 zond het Belgische televisiestation Canvas een gesprek met Roger Scruton uit. De interviewster, Alicja Gescinska, was naar Scruton’s landgoed Scrutonia gereisd om een lang gesprek met hem te voeren. Een van de mooiste passages uit die uitzending gaat over schoonheid. Scruton zegt o.a.:

‘In de wereld waarin we ons nu bevinden, waar het zo moeilijk is om een transcendentale bron voor morele waarden te vinden — met het scepticisme tegenover religie tegenwoordig — moeten we andere bronnen zoeken. En het is deel van het bewustzijn van de Westerse beschavingen sinds de verlichting dat er ook andere bronnen zijn. Je moet je ogen openen voor de natuur en voor de menselijke wereld en inzien dat er waarden in vervat zitten. Als de dingen je aanspreken, je toeschijnen, als het licht dat in alles aanwezig is er doorheen schijnt – dat is wat we bedoelen met esthetische waarde, of wat we zouden moeten bedoelen. Schoonheid is niet zomaar iets toevalligs dat je ineens interessant vindt of niet, zoals iemand bijvoorbeeld chocola interessant zou vinden. Het verbindt ons in de eerste plaats met de wereld. Het zegt ons: “jij hoort hier thuis”. En jij antwoordt: “ja dat is zo, want jij bent er”.’

Hieronder het ontroerende fragment over schoonheid, als een eerbetoon aan wijlen Roger Scruton.


Ga naar: inhoudsopgave miniaturen.